Denizler Medikal A.Ş., tıp sektöründe uzun yıllar görev almış yönetim kadrosu, biyomedikal mühendis ve teknikerlerden oluşan donanımlı satış ve teknik servis ekibi ile ulusal ve uluslararası platformlarda, kamu ve özel kurumların gereksinimi olan tıbbi cihazların, malzeme ve aksesuarların temini, projelendirmesi, kurulumu, eğitimi ve teknik servis hizmetleri alanında önde gelen bir kuruluştur.

Denizler Medikal A.Ş., ayrıca kurumlara tıbbi ve mühendislik danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu anlamda,

Hastane ürün Seçimi ve Kullanımı
Yenidoğan, çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitelerinin mimari tasarımı, donanımı, yönetim desteği, teknik ve klinik eğitimleri
Etüd proje, kesin proje, uygulama projesi ve ihale dosyalarının hazırlanması aşamalarını içeren mimari proje hizmetleri
Uygulama aşamalarındaa, inşaat firması ile koordinasyon ve projenin tüm süreçlerinde gerekli desteğin sağlanması
Sitemizde, temsilcisi ve tedarikçisi olduğumuz ürünlerimiz yanı sıra, TSE servis yeterlilik belgemiz, yurtiçi ve yurtdışı servis sertifikalarımıza dayanarak, yerinde veya firmamız laboratuarlarında bakım ve onarım hizmetini üstlendiğimiz tıbbi cihazların detaylı doküman, teknik ve klinik bilgilerini görebilirsiniz.

Hizmetlerimiz

Anahtar Teslimi Hastane Projeleri

Firmamız, son yıllarda yurtiçi ve yurtdışı Anahtar Teslim Hastane Projelerinde sorumluluklar üstlenmekte, sürecin ilerleyen aşamalarında gerekli olan,

Tıbbi Danışmanlık,
Mühendislik Hizmetleri (Altyapı ve Lojistik)
Tıbbi Cihaz Donanımı ve Tam kapasite ürün kullanımı için Personel Eğitimi
Uzun Dönem Teknik Servis planlamalarını sağlamaktadır.

Anahtar Teslimi Yenidoğan Yoğunbakım (NICU) Projeleri

Firmamızın en çok yer aldığı anahtar teslimi projelerin başında, klinik danışmanlık hizmetlerini de üstlendiğimiz Yenidoğan Yoğunbakım ünitelerinin,

Tasarım, Donanım (Cihaz, Malzeme & Aksesuar ve Teçhizat), Kurulum
Eğitim ve Mühendislik Hizmetleri gelmektedir.
Yeni açılacak olan Ünitelerin İnşaat aşamasından, mevcut ünitelerin ise yenileme süreçlerinden başlayarak tüm mimari çalışmalara katılım sağlanmakta altyapılar ve cihaz donanımının yer aldığı Autocad planları hazırlanmaktadır.

NICU projelerinde temel gereksinim olan 1. 2. ve 3. basamak yenidoğan takibine ait klinik cihaz, malzeme ve aksesuarların temini ve yerleşimi yanısıra, ünite içine girecek ve çıkacak tüm materyalin iş akış planı, ölçüm, test ve analiz işlemlerinin yürütülmesi, personel teknik ve klinik eğitimlerinin sağlanması gibi tüm detay çalışmalar tarafımızdan koordine edilmekte ve sistemin işleyişi ünite çalışmaya başladıktan sonra da, klinik danışmanlarımız tarafından sürekli olarak izlenmekte ve denetlenmektedir.

Ünitelerin gereksinimi olan tüm cihazlar, ürün portföyümüzde yer almaktadır.

Anahtar Teslimi Yetişkin Yoğunbakım (ICU) Projeleri

Anahtar teslimi projeler içerisinde, teknik danışmanlık hizmetlerini üstlendiğimiz Yetişkin Yoğunbakım ünitelerinin,

Tasarımı, Donanımı (Cihaz, Malzeme & Aksesuar ve Teçhizat), Kurulumu
Eğitim Hizmetleri yer almaktadır.
Ünitelerin gereksinimi olan cihazların önemli bir kısmı, ürün portföyümüzde mevcuttur.

Anahtar Teslimi Çocuk Yoğunbakım Projeleri

Anahtar teslimi projelerin bir kısmı da, Çocuk Yoğunbakım ünitelerinin,

Tasarımı, Donanımı (Cihaz, Malzeme & Aksesuar ve Teçhizat), Kurulumu ve
Eğitim Hizmetlerini kapsamaktadır.
Ünitelerin gereksinimi olan cihazların önemli bir kısmı, ürün portföyümüzde mevcuttur.

Ameliyathane Projeleri / Tasarım ve Donanım

Ameliyathanelerin klinik Kullanım amaçlarına göre,

Mimari Tasarımı, Altyapı hazırlıkları, Tıbbi Cihaz Donanımı
Kurulum ve Eğitim Hizmetlerini kapsamaktadır.
Ünitelerin gereksinimi olan cihazların önemli bir kısmı, ürün portföyümüzde mevcuttur.