SEAMED PARMAK TİPİ PULSEOKSİMETRE

SEAMED PARMAK TİPİ PULSEOKSİMETRE

  • Renkli OLED Ekran
  • Yetişkin, Pediatrik Hastalarda Kullanım
  • Hızlı ve Güvenilir Ölçümleme
  • Sesli ve Görsel Alarmlar
  • 4 Farklı Ekran Görüntüleme Modu
  • Otomatik Güç Açma/Kapama
  • 50 Saate Kadar Çalışma İmkânı

Pulseoksimetreler, tıbbi alanda yaygın olarak kullanılan önemli cihazlardan biridir. Bu cihazlar, hastaların oksijen satürasyonunu (SpO2) ve nabız hızını ölçerek oksijen seviyelerini izleme ve değerlendirme imkanı sağlar. Pulseoksimetreler, hasta monitörleri, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, acil servisler ve evde bakım gibi birçok sağlık alanında kullanılır.

Çalışma prensibi olarak, pulseoksimetreler, bir ışık kaynağı ve fotosensörlerden oluşur. Işık kaynağı, genellikle kızılötesi ve kırmızı ışık kullanır. Bu ışık, hastanın cildine uygulanan bir bölgeye yönlendirilir. Fotosensörler, ışığın yansıyan veya emilen miktarını ölçer. Nabızla birlikte arteriyel kanın dokudaki geçişi, oksijenasyon durumunu belirler. Bu bilgiler, pulseoksimetre tarafından analiz edilir ve ekranda SpO2 değeri ve nabız hızı olarak gösterilir.

Pulseoksimetrelerle ilgili bazı teknik terimler şunlardır:

  1. SpO2 (Oksijen Satürasyonu): Kanın oksijenle doyurulma düzeyini yüzde olarak ifade eder. Normal bir SpO2 seviyesi genellikle %95'in üzerindedir.

  2. Nabız Hızı: Kalp atım hızını ölçer ve dakika başına düşen atım sayısı olarak ifade edilir. Nabız hızı, vücuttaki dolaşım hızını yansıtır.

  3. Perfüzyon İndeksi (PI): Nabzın gücünü ve arteriyel kan akışını ölçer. Vasküler sağlığı ve doku perfüzyonunu değerlendirmede kullanılır.

Pulseoksimetrelerin kullanım alanları oldukça geniştir. Hastaların vital belirteçlerini (oksijen satürasyonu ve nabız hızı) izlemek, cerrahi operasyonlarda anestezi sürecini takip etmek, solunum yetmezliği olan hastaların değerlendirilmesi ve uygun oksijen tedavisinin sağlanması gibi durumlarda yaygın olarak kullanılırlar. Ayrıca, uyku apnesi, astım, KOAH gibi solunum problemleri olan hastaların evde oksijen seviyelerini izlemelerine yardımcı olurlar.

Pulseoksimetreler, hızlı ve non-invaziv bir şekilde hastaların oksijen seviyelerini takip etme imkanı sağlar. Bu sayede, oksijen eksikliği veya solunum problemlerine bağlı komplikasyonların erken teşhis edilmesi ve tedavinin uygun şekilde yönlendirilmesi mümkün olur. Ancak, dikkate alınması gereken bazı faktörler vardır. Örneğin, hareketli veya düşük perfüzyon durumları, pulseoksimetrelerin doğruluğunu etkileyebilir. Ayrıca, pulseoksimetreler tek başına bir tanı aracı olarak kullanılmamalıdır ve diğer klinik bulgularla birlikte değerlendirilmelidir.

Pulseoksimetreler farklı tiplerde mevcuttur ve ihtiyaca göre çeşitli seçenekler sunar. El tipi pulseoksimetreler, taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı açısından tercih edilen bir seçenektir. Bu tip pulseoksimetreler, elde tutulabilen ve parmak ucu sensörüyle ölçüm yapan cihazlardır. El tipi pulseoksimetreler, sağlık çalışanlarının hareket halindeyken veya acil durumlarda hızlı bir şekilde oksijen seviyesini ve nabız hızını izlemelerine olanak tanır.

Konsol tipi pulseoksimetreler ise daha büyük boyutlu ve genellikle bir monitör veya cihaz konsoluyla birlikte kullanılır. Bu tip pulseoksimetreler, hastaneler, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathaneler gibi ortamlarda yaygın olarak kullanılır. Konsol tipi pulseoksimetreler daha gelişmiş özelliklere sahip olabilir ve daha kapsamlı veri kaydı ve analiz imkanı sunabilir. Ayrıca, bazı modellerde ekranlar daha geniş ve okunması kolay olabilir.

El tipi ve konsol tipi pulseoksimetreler, temel olarak aynı prensibe dayanır ve oksijen satürasyonunu ve nabız hızını ölçer. Ancak, kullanım senaryosuna ve ihtiyaca göre tercih edilen tipler farklılık gösterebilir. Her iki tip pulseoksimetre de hastaların oksijen seviyelerini izleme ve değerlendirme konusunda değerli araçlar olup sağlık profesyonellerine önemli bilgiler sunar.

Sonuç olarak, pulseoksimetreler, hastaların oksijen satürasyonunu ve nabız hızını takip ederek sağlık profesyonellerine önemli bilgiler sunan değerli cihazlardır. Bu cihazlar, hastaların solunum fonksiyonlarının izlenmesi ve oksijen tedavisinin yönetimi için vazgeçilmez araçlardır.